Browsed by
Category: Ngoại Ngữ

Gia sư Tiếng Pháp

Gia sư Tiếng Pháp

Tiếng Pháp cũng rất thông dụng ở Việt Nam, không chỉ các bạn đầu tư vào học tiếng anh mà còn học tiếng Pháp. Vì vậy việc học với gia sư tiếng Pháp là một quyết định hay để nâng cao trình độ tiếng Pháp của mình được cao hơn mà bản thân các bạn chủ động hơn rất nhiều. Với thời gian và địa điểm học tập linh hoạt, giáo viên bám sát chương trình và chính các bạn…

Read More Read More

GIA SƯ TIẾNG NHẬT

GIA SƯ TIẾNG NHẬT

Trong thời hội nhập kinh tế Việt-Nhật, tiếng Nhật là ngôn ngữ giao tiếp thông dụng. Các sinh viên Nhật sang Việt Nam học tập, người Nhật qua nước ta làm việc, ta lại xuất khẩu lao động sang Nhật… Biết giao tiếp tiếng Nhật vô cùng cần thiết. Tiếng Nhật là cơ hội để chúng ta có thêm một bước tiến mới trong tương lai. Bạn hãy trao dồi thêm kiến thức tiếng Nhật từ lúc này, nếu các…

Read More Read More